DU HỌC HỢP ĐIỂM
Với cá nhân mình, mình cảm thấy rất may mắn vì đã đăng kí tư vấn qua Du Học Hợp Điểm. Đặc biệt trong thời điểm lớp 12 rất bận bịu, các anh chị Tư vấn viên đã giúp đỡ mình hết sức nhiệt tình trong việc chọn trường và ngành nghề hay quá trình hoàn thiện hồ sơ. Không chỉ có vậy, khi mình chọn Hợp Điểm, dường như nó không dừng lại ở việc chọn một công ty tư vấn thông thường, mà còn như đã chọn được một người bạn, một người đồng hành lí tưởng cho mình. Ngay đến thời điểm này, khi công việc của các anh chị tư vấn du học cho mình có thể gọi là hoàn tất, nhưng các anh chị vẫn rất thân thiện. Mình có câu hỏi gì nhắn về đều sẽ được giải đáp ngay, hay thỉnh thoảng vẫn nhắn tin nói chuyện với mọi người. Điều này theo mình nghĩ mới thực sự là đáng quí nhất và chắc cũng có thể gói gọn lại trong câu nói “hiếm có khó tìm”.

Nguyễn Ngọc Thi Thơ